Massagebadkar

Installation av kar - packa upp, bära in och väga in karet samt dra åt unioner.

Sätta tillbaka pneumatisk slang som lossat vid startknapp.

Spackla fast en frontkloss

Reparation av pop-up - byte av hela överdelen